Wyzwania w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw na podstawie koncepcji zdolności dynamicznych

Adam Weinert

Abstract

The article presents the key issue of forming the challenges of the twenty-first century in the strategic management of enterprises. Work is a review, which was based on domestic and foreign literature on the issue. The main goal is to draw attention to important problems facing both academics and business practitioners. The study focuses primarily on the concept of dynamic capability in strategic management. The article presents the main assumptions of the concept of D ynamic Capability View, which is becoming increasingly popular among scientists [Barreto 2010, Vogel and Güttel to 2013, Karna and Richter, 2015]. At the end of the implications presented for further study.
Author Adam Weinert (UEP)
Adam Weinert,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Challenges in Strategic Management Enterprises on the Basis of the Concept of Dynamic Capabilities
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol42
No3
Pages35-45
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishZarządzanie strategiczne, System dynamiczny, Przedsiębiorstwo, Przegląd literatury
Keywords in EnglishStrategic management, Dynamic system, Enterprises, Literature review
Abstract in PolishW artykule przedstawiono kluczowe zagadnienie stanowiące o wyzwaniach w XXI wieku w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstw. Praca ma charakter przeglądowy, którą oparto o krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Celem głównym jest zwrócenie uwagi na istotne problemy nurtujące zarówno naukowców jak i praktyków gospodarczych. W pracy skupiono się przede wszystkim na pojęciu zdolności dynamicznych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw. Przedstawiono główne założenia koncepcji Dynamic Capability View, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców [Barreto, 2010; Vogel i Güttel, 2013; Karna i Richter, 2015]. W zakończeniu zaprezentowano implikacje dla dalszych badań autora.
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.031/7857
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?