Rola sprawozdania z działalności w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie

Łukasz Matuszak

Abstract

Currently, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is gaining importance as a concept of the impact of economic activity of enterprises on society, and becomes more and more popular among a wide range of stakeholders of the company. They expect that the company will supply them with information about their socially responsible business. The current model of financial reporting is not able in a complete and faithful way to present the overall activities of the company, including socially responsible dimension of this business. This causes the expansion of the scope of the current corporate reporting on environmental, social and corporate governance and with the need to consider the form of reporting about them in the company's reporting system. One of the forms possible to use for this purpose seems to be management commentary. Therefore, the aim of this paper is to examine the information function of management commentary in a socially responsible enterprise. The study used the following research methods: analysis of the literature, the method of synthesis, deduction method, the method of teleological directive. The study set out, inter alia, the concept of corporate social responsibility, and also highlights the increasing role of management commentary and its stewardship function in a socially responsible company. In conclusions, the author presents postulates strengthening the function of information, as well as the quality attributes of management commentary
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Role of Management Commentary of Socially Responsible Enterprise
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages327-342
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishSprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Keywords in EnglishManagement commentary, Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Abstract in PolishWspółcześnie koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) zyskuje na znaczeniu jako koncepcja dotycząca wpływu działalności gospodarczej przedsiębiorstw na społeczeństwo i staje się coraz bardziej popularna wśród szerokiego kręgu interesariuszy przedsiębiorstwa. Oczekują oni, że przedsiębiorstwo będzie dostarczało im informacji o swojej społecznie odpowiedzialnej działalności. Obecny model sprawozdania finansowego nie jest w stanie w sposób kompletny i wierny zaprezentować całokształtu działalności przedsiębiorstwa, w tym także społecznie odpowiedzialnego wymiaru tej działalności. Powoduje to poszerzanie zakresu przedmiotowego dotychczasowej sprawozdawczości przedsiębiorstw o aspekty środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego oraz ryzyka i rodzi potrzebę zastanowienia się nad formą raportowania o nich w systemie sprawozdawczym przedsiębiorstwa. Jedną z form możliwych do wykorzystania w tym celu wydaje się sprawozdanie z działalności/ komentarz zarządu (Management Commentary). Dlatego celem opracowania jest zbadanie funkcji informacyjnej sprawozdania z działalności w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, metoda syntezy, metoda dedukcji, metoda dyrektywy celowościowej. W opracowaniu określono m.in. obszary tematyczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także podkreślono wzrastającą rolę sprawozdania z działalności i jego funkcji rozliczeniowej w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie. We wnioskach zaprezentowano postulaty autora wzmacniające funkcję informacyjną, a także atrybuty jakościowe sprawozdania z działalności
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-17)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?