Założenia i praktyka zielonej gospodarki w Unii Europejskiej

Aleksandra Chabros , Paulina Działecka , Anna Matuszczak

Abstract

n/a
Autor Aleksandra Chabros
Aleksandra Chabros
-
, Paulina Działecka
Paulina Działecka
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Paginacja23-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Książka Czyżewski Andrzej, Guth Marta (red.): Dyskurs o wspólnej polityce rolnej - w perspektywie 2014-2020. Seminarium studencko-asystenckie Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2015, 2016, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ISBN 978-83-89914-89-7, 260 s.
Słowa kluczowe w języku polskimzielona gospodarka, Unia Europejska, WPR
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen economy, the European Union, CAP
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?