Kilka refleksji nad pojęciem kluczowych kompetencji

Dariusz Nowak

Abstract

The concept of key competence in modern life plays a very important economic role. It can help companies, operating in a changing and dynamic environment, to build the appropriate competitive position and thus expand the product, markets, organizational structure, market relations, etc.. It is emphasized that there is no single, universal concept of core competencies, the implementation of which would provide a guarantee of success. It is therefore necessary to take appropriate initiatives, activities and creativity whose aim is to identify or the building the "core competence". Knowing its own strengths causes a pressure on the development of the organization through innovation, creativity, customer service and improvement of the quality of goods and services offered. It also allows the implementation of mechanisms of active competition with main competitors based on internal strengths. The article is devoted to the theoretical review of selected concepts of key competencies to enhance their dynamic character and to better harmonize theory and practice.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsSome Reflexions on the Conception of Core Competences
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages9-25
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkluczowe kompetencje, konkurencyjność, rdzeń kompetencyjny, strategia
Keywords in Englishcore competencies, competitiveness, core competence, strategy
Abstract in PolishKoncepcja kluczowych kompetencji odgrywa we współczesnym życiu gospodarczym bardzo istotną rolę. Może pomóc przedsiębiorstwom, działającym w zmiennym i dynamicznym środowisku, budować odpowiednią pozycję konkurencyjną, a tym samym rozwijać produkt, rynki, strukturę organizacyjną, relacje rynkowe itp. Podkreśla się jednak, że nie ma jednej, uniwersalnej koncepcji kluczowych kompetencji, której wdrożenie dawałoby gwarancję sukcesu. Wymagane jest zatem podejmowanie odpowiednich inicjatyw, działań i inwencji, których celem jest identyfikacja bądź budowa "rdzenia kompetencyjnego". Poznanie istoty własnych atutów powoduje bowiem nacisk na rozwój organizacji poprzez działania innowacyjne, kreatywność, obsługę klienta czy poprawę jakości oferowanych dóbr i usług. Ponadto umożliwia wdrażanie mechanizmów aktywnej, opartej na wewnętrznych mocnych stronach walki konkurencyjnej z głównymi rywalami. Prezentowany artykuł został poświęcony teoretycznemu przeglądowi wybranych koncepcji kluczowych kompetencji w celu uwydatnienia ich dynamicznego charakteru i lepszego zharmonizowania teorii z praktyką.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.1
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_nowak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_01_nowak.pdf 159.3 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?