Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec

Marcin Szymkowiak , Tomasz Józefowski

Abstract

The main goal of the study was to order districts (LAU1) of Podkarpackie Voivodeship taking into account their labour market situation in 2011 and determine how the presence of designated areas constituting the oldest special economic zone Euro-Park Mielec affects the ranking of those districts where the zone is located. The ordering was conducted using a method proposed by M. Walesiak based on the generalized distance measure (GDM).
Author Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
, Tomasz Józefowski - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Tomasz Józefowski,,
-
Other language title versionsGDM as a Method of Finding a Linear Ordering of Districts of Podkarpackie Voivodeship in the Light of the Operation of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 384
Pages135-143
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish uogólniona miara odległości GDM, specjalne strefy ekonomiczne, rynek pracy
Keywords in Englishgeneralized distance measure (GDM), special economic zones, labour market
Abstract in PolishW artykule przedstawione zostało wykorzystanie uogólnionej miary odległości GDM na potrzeby stworzenia rankingu powiatów województwa podkarpackiego ze względu na sytuację panującą na rynku pracy. Jego głównym celem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak powiaty, w ramach których funkcjonują podstrefy SSE Euro-Park Mielec, plasują się w wyznaczonym rankingu opisującym rynek pracy w układzie powiatów.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.14
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?