Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa - prezentacja wyników badań

Maja Sajdak

Abstract

The lack of proper business attitude results in the lack of confidence of companies on the market especially when market changes, demand fluctuations and new forms of competition are concerned. In many production companies, competitive advantage and even their survival may depend on the companies ability to the reaction to unpredictable changes including meeting customers' specific needs. It stems from the fact that in the business era which has begun, a change has become the most important feature defining the companies' business environment. The pace of changes is faster than anytime before, which not only accounts for a significant challenge for a company but also makes companies choose their strategic orientations enabling them to meet the changing requirements of customers and to adjust their activities to the market's opportunities. The aim of this article is the identification of the attributes of an agile company and the presentation of the empirical research which was conducted in Poland at the turn of December 2012 and January 2013 by the Department of Strategic Management at Poznan University of Economics.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAttributes of an Agile Company - the Presentation of Research Results
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages853-860
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzwinność przedsiębiorstwa, atrybuty zwinności
Keywords in Englishagility of the company, attributes of an agile company
Abstract in PolishBrak właściwego podejścia biznesowego sprawia, że przedsiębiorstwa na rynku funkcjonują w niepewnych warunkach, zwłaszcza kiedy mowa o zmianach rynkowych, fluktuacjach popytu lub pojawiających się nowych formach konkurowania. W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych przewaga konkurencyjna, a nawet ich przetrwanie, może zależeć od zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na często zmieniające się, nieprzewidywalne zmiany, związane zwłaszcza ze sprostaniem specyficznym wymaganiom klientów. Wynika to z nastania czasów, w których zmiana stała się najistotniejszą cechą charakteryzującą otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa. Tempo zmian jest znacznie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, co stanowi nie tylko duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale również zmusza je do wyboru orientacji strategicznej umożliwiającej sprostanie zmieniającym się wymaganiom klientów i dostosowanie działań do wykorzystywania szans rynkowych. Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów zwinnego przedsiębiorstwa oraz prezentacja wyników badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w Polsce na przełomie grudnia i stycznia 2012/2013 roku przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?