Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce)

Katarzyna Woźniak

Abstract

The aim of this paper was to identify and assess of the intensity of foreign migration for permanent residence in voivodeships in Poland in the years 2004-2014. The paper consists of three parts. The first part is an introduction to the issue of migration flows. The second part presents absolute and relative measures of the intensity of migration flows. The last part of the paper is an empirical analysis of the intensity of foreign migration in voivodeships in Poland. The analysis hypothesis in the study is the following: voivodeships in Poland characterised by the diversity level of the intensity of foreign migration for permanent residence. The research presents, that voivodeships, which are characterised by the highest intensity of foreign migration for permanent residence were: śląskie, dolnośląskie and opolskie.
Author Katarzyna Woźniak (WE / KMiBR)
Katarzyna Woźniak,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Diversity of the Intensity of Foreign Migration (with the Example of Voivodeships in Poland)
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages139-157
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polish makroekonomia, migracje, migracje zagraniczne
Keywords in Englishmacroeconomics, migration, foreign migration
Abstract in PolishGłównym celem artykułu była identyfikacja oraz ocena natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały w województwach w Polsce w latach 2004-2014. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do problematyki przepływów migracyjnych ludności. Druga prezentuje bezwzględne oraz względne mierniki natężenia ruchu migracyjnego. Ostatnia część artykułu to analiza empiryczna natężenia przepływów migracyjnych ludności w województwach w Polsce. W artykule przyjęto tezę, że województwa w Polsce charakteryzują się zróżnicowanym poziomem natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały. Przeprowadzona analiza wskazała, że regionami, które charakteryzowały się najwyższym natężeniem zagranicznych migracji ludności na pobyt stały, były województwa: śląskie, dolnośląskie i opolskie.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/09_wozniak.pdf
Languagepl polski
File
09_wozniak.pdf of 08-04-2018
456.31 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?