Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce)

Katarzyna Woźniak

Abstract

The aim of this paper was to identify and assess of the intensity of foreign migration for permanent residence in voivodeships in Poland in the years 2004-2014. The paper consists of three parts. The first part is an introduction to the issue of migration flows. The second part presents absolute and relative measures of the intensity of migration flows. The last part of the paper is an empirical analysis of the intensity of foreign migration in voivodeships in Poland. The analysis hypothesis in the study is the following: voivodeships in Poland characterised by the diversity level of the intensity of foreign migration for permanent residence. The research presents, that voivodeships, which are characterised by the highest intensity of foreign migration for permanent residence were: śląskie, dolnośląskie and opolskie.
Autor Katarzyna Woźniak (WE / KMiBR)
Katarzyna Woźniak
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuThe Diversity of the Intensity of Foreign Migration (with the Example of Voivodeships in Poland)
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr5
Paginacja139-157
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskim makroekonomia, migracje, migracje zagraniczne
Słowa kluczowe w języku angielskimmacroeconomics, migration, foreign migration
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu była identyfikacja oraz ocena natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały w województwach w Polsce w latach 2004-2014. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do problematyki przepływów migracyjnych ludności. Druga prezentuje bezwzględne oraz względne mierniki natężenia ruchu migracyjnego. Ostatnia część artykułu to analiza empiryczna natężenia przepływów migracyjnych ludności w województwach w Polsce. W artykule przyjęto tezę, że województwa w Polsce charakteryzują się zróżnicowanym poziomem natężenia zagranicznych migracji ludności na pobyt stały. Przeprowadzona analiza wskazała, że regionami, które charakteryzowały się najwyższym natężeniem zagranicznych migracji ludności na pobyt stały, były województwa: śląskie, dolnośląskie i opolskie.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/09_wozniak.pdf
Językpl polski
Plik
09_wozniak.pdf z dnia 08-04-2018
456.31 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?