Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota

Grażyna Dehnel , Michał Pietrzak , Łukasz Wawrowski

Abstract

The main source of information about revenues of small business sector is currently provided mainly by sample surveys conducted by the Central Statistical Office. Parameters of interest can only be estimated with acceptable precision at the level of the country and province or by NACE section. It is caused by the sample size, method of estimation and sample design. The motivation for the study was the growing demand for reliable estimates at a low level of aggregation. The aim of this study was application of the Fay-Herriot model, one of the methods, which use auxiliary variables, for estimating revenue of enterprises employing 10 to 49 employees. The study used data from a meld DG 1, the most important research in the field of business statistics, as well as data from administrative registers. The study allowed to observe some regularities and characteristics of the small business sector in Poland.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Michał Pietrzak (WIiGE / KS)
Michał Pietrzak,,
- Department of Statistics
, Łukasz Wawrowski (WIiGE / KS)
Łukasz Wawrowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsEstimation of income of companies on the basis of the Fay-Herriot model
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No1
Pages79-94
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish statystyka małych obszarów, estymacja pośrednia, model Faya-Herriota, rejestry administracyjne, statystyka przedsiębiorstw
Abstract in PolishGłównym źródłem informacji o przychodach sektora małych przedsiębiorstw są obecnie badania reprezentacyjne prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Szacunki z akceptowalną precyzją, ze względu na rozmiar próby, schemat badania czy metoda szacunku, mogą być estymowane co najwyżej w przekroju kraju, województw lub sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Motywacją do podjęcia badania było obserwowalne w ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na informacje w jak najmniej zagregowanej postaci. Celem niniejszego artykułu jest próba aplikacji modelu Faya-Herriota, wykorzystującego zmienne pomocnicze, do oszacowania przychodów przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W badaniu wykorzystano dane z meldunku DG1, największego badania z zakresu statystyki przedsiębiorstw, jak również dane pochodzące z rejestrów administracyjnych. Badanie pozwoliło na zaobserwowanie pewnych prawidłowości i charakterystyk sektora małych przedsiębiorstw w Polsce.
URL https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/1/079-094
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?