Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych - identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru

Marcin Olszewski , Marlena Bednarska

Abstract

The knowledge-based view suggests that the extent of knowledge transfer from knowledge generators to knowledge recipients may depend on recipients’ absorptive capacity ie. “ability of a firm to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial ends” (Cohen and Levinthal, 1990, p. 128). The lack or insufficiency of absorptive capacity in a firm hinders the ability to recognize the potential of new ideas arising from interaction with other external knowledge generators. The purpose of this article is to identify the importance of the absorptive capacity in tourism industry, as well as methods of its conceptualization and operationalization. The results include systematization of existing research dedicated to absorptive capacity in tourism and propositions of further studies on this subject.
Author Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
, Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsAbsorptive Capacity In Tourism Enterprises - The Significance And Measurement Possibilities
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2016
No2 (34)
Pages331-343
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzdolność do absorpcji, wiedza, gospodarka turystyczna
Keywords in Englishabsorptive capacity, knowledge, tourism industry
Abstract in PolishZe względu na dużą dynamikę zmian na współczesnym rynku turystycznym, podmioty zaangażowane w obsługę ruchu turystycznego potrzebują zasobów ludzkich zorientowanych na ciągłe podnoszenie swoich kompetencji. Zasoby wiedzy mają bowiem strategiczny charakter dla przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w turbulentnym otoczeniu. Umiejętność wykorzystania wiedzy spoza organizacji jest w dużym stopniu funkcją posiadanej wiedzy i umiejętności rozpoznania wartości nowej wiedzy oraz jej asymilacji i adaptacji. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zdolności do absorpcji wiedzy dla podmiotów gospodarki turystycznej, a także określenie sposobów jej konceptualizacji i operacjonalizacji w oparciu o dotychczasowe prace badawcze. W artykule zaprezentowano aktualny stan badań nad zagadnieniem zdolności do absorpcji wiedzy w turystyce i wskazano kierunki dalszych badań.
DOIDOI:10.18276/ept.2016.2.34-28
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/34/ept34.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?