Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim

Krzysztof Czarnecki , Tomasz Zając

Abstract

The article attempts to examine to what extent the financial aid offered to students matters in their university and field of study choices. The analysis of data on the adequacy and coverage of the financial aid in Poland is preceded by the review of literature on determinants of educational decision-making. It points out at socio-economic status and ideas on future career prospects as factors that largely determine candidates' decisions. This is confirmed by the survey research undertaken among the applicants to study at the Poznan University of Economics and the University of Warsaw. Moreover, it seems that even individuals with unprivileged social background do not take student financial aid much into account while making their choices
Author Krzysztof Czarnecki (WE / KPiPS)
Krzysztof Czarnecki,,
- Department of Labour and Social Policy
, Tomasz Zając - University of Warsaw (UW), MNiSW [80]
Tomasz Zając,,
-
Other language title versionsStudents' financial aid and determinants of decision of candidates for studies at Poznan University of Economics and the University of Warsaw
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3 (37)
Pages73-91
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpomoc materialna dla studentów, decyzje edukacyjne, status społeczno‑ekonomiczny, szkolnictwo wyższe w Polsce
Keywords in Englishstudent financial aid, educational decision‑making, socio‑economic status, higher education in Poland
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, na ile pomoc materialna oferowana przez uczelnie jest istotnym czynnikiem przy wyborze uczelni oraz kierunku studiów. Analiza danych dotyczących zakresu oraz skali wsparcia finansowego dla studentów w Polsce poprzedzona została przeglądem badań na temat uwarunkowań decyzji edukacyjnych. Sugerują one, że status społeczno-ekonomiczny oraz wyobrażenia o przyszłych perspektywach zawodowych odgrywają szczególnie silną rolę w decyzjach kandydatów na studia. Potwierdzają to wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wskazują one także na to, że nawet kandydaci o gorszej pozycji społecznej, dokonując wyboru kierunku i uczelni, w niewielkim stopniu biorą pod uwagę pomoc materialną oferowaną przez uczelnię
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4639
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?