Ekonomia postwzrostu wobec koncepcji CSR

Barbara Pogonowska

Abstract

The article attempts to present a main assumptions and conclusions of degrowth economy concept that concern the critical evaluation of idea and practice of sociale corporate responsibility. The main reason of that degrowth economy’s criticism is the questioning orthodox economy objective because its destructivity on social and environmental values
Author Barbara Pogonowska (WE / KSiF)
Barbara Pogonowska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsDegrowth economy versus CSR
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages379-388
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia postwzrostu, CSR
Keywords in Englishdegrowth economy, corporate social responsibility
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wybrane założenia poznawcze i konkluzje koncepcji ekonomii postwzrostu stanowiące podstawę krytycznej oceny idei oraz praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Podstawowym zarzutem tejże krytyki jest teza, że odnośna idea występując w postaci strategii podmiotów gospodarczych, utrwala ortodoksyjny dyskurs ekonomii zorientowanej na osiąganie wzrostu gospodarczego – celu, który ekonomia postwzrostu kwestionuje ponieważ powoduje destrukcję społecznych i przyrodniczych wartości.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?