Impact of joint-stock companies’ financial condition on real activities manipulation to manage earnings

Sergiusz Herman

Abstract

The aim of the paper is both to determine whether joint-stock companies in poor financial condition undertake real activities manipulation to manage earnings, and to investigate the potential relationship between the scope of real activities manipulation and business fields in which these companies are operating. The database of the Notoria Serwis company and panel data models were used for the purpose of the study. In order to measure the scale of real earnings manipulation, the author adopted Roychowdhury’s methodology, focusing on the manipulation of sales, production costs and discretionary expenses. The study examined a sample of non-financial joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1998–2016, and was based on 1493–1669 observations. The results demonstrated that companies in poor financial condition undertake actions to manage earnings. Managers manipulate sales volumes and reduce levels of discretionary expenses. The intensity of those actions depends on the type of business activity of a given company.
Author Sergiusz Herman (WIiGE / KE)
Sergiusz Herman,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsWpływ kondycji finansowej spółek akcyjnych na podejmowanie działań o charakterze realnym w celu zarządzania zyskami
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, e-ISSN 2543-8476, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol64
No10
Pages36-52
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishspółki akcyjne, zarządzanie zyskami, kondycja finansowa, działania o charakterze realnym
Keywords in Englishjoint-stock companies, earnings management, financial condition, real activity manipulation
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishCelem artykułu jest, po pierwsze, ustalenie, czy spółki akcyjne będące w gorszej kondycji finansowej podejmują działania o charakterze realnym w celu zarządzania zyskami, a po drugie, zweryfikowanie, czy skala podejmowanych działań zależy od rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano bazę danych firmy Notoria Serwis oraz modele panelowe. Dla określenia skali działalności związanej z manipulowaniem zyskami posłużono się metodyką zaproponowaną przez Roychowdhury, koncentrując się na manipulacjach związanych ze sprzedażą, produkcją oraz kosztami pośrednimi. Badanie przeprowadzono na podstawie próby niefinansowych spółek akcyjnych funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998–2016; obejmowało łącznie od 1493 do 1669 obserwacji. Wyniki pozwalają stwierdzić, że spółki będące w gorszej kondycji finansowej podejmują działania o charakterze realnym związane z zarządzaniem zyskami. Zarządzający manipulują wielkością sprzedaży oraz redukują koszty pośrednie produkcji. Natężenie tych działań jest związane z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7588
URL https://ws.stat.gov.pl/Article/2019/10/036-052
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?