Porównywalność informacji statystycznej w wymiarze europejskim na przykładzie wskaźnika dynamiki produkcji przemysłowej

Jacek Kowalewski

Abstract

Short-Term Statistics (STS) is part of enterprise statistics, aimed at providing the most up-to-date information for the assessment of the current state of the national economy and its key sectors. At the European level STS is organised as a system coordinated by Eurostat, while National Statistical Institutions in individual member states are responsible for providing their short-term estimates. The article is an attempt at comparing the situation in different European countries with respect to information availability, estimation methods used, auxiliary information and timeliness of releasing statistics based on one, key short-term indicator – the Industrial Production Index. Conclusions presented in the article will be used to identify possible directions in the development of Short Term Statistics in Poland.
Author Jacek Kowalewski (WIiGE / KBO)
Jacek Kowalewski,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsComparability of Statistical Information at the European Level: A Case Study of the Industrial Production Index
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Issue year2017
No44
Pages263-273
Publication size in sheets0.5
ConferenceInformacja w społeczeństwie XXI wieku : Narzędzia gospodarki cyfrowej, 30-06-2016 - 01-07-2016, Olsztyn, Polska
Keywords in PolishEuropejski System Staystyczny, staystyka krótkookresowa, indeks dynamiki produkcji przemysłowej
Keywords in EnglishEuropean Statistical System, Short Term Statistics, Industrial Production Index
Abstract in PolishIntencją autora niniejszego artykułu było zbadanie zróżnicowania procesów szacowania wskaźników związanych ze statystyką krótkookresową, zakresu oraz terminów udostępniania informacji w poszczególnych państwach europejskich. Ze względu na złożoność tematyki przyjęto, że zbadana zostanie jedna grupa wskaźników (na zasadzie pilotażu). Założono, że będzie to indeks dynamiki produkcji przemysłowej (Industry Production Index), który jest jednym z najważniejszych w grupie 300 eurowskaźników. Jest to również najszybsza informacja gospodarcza udostępniana w komunikacie prezesa GUS. Przeglądowi poddano informacje ze stron internetowych 32 narodowych urzędów statystycznych (państw UE oraz Czarnogóry, Macedonii, Norwegii i Turcji), tj. wszystkich, których dane są publikowane w bazie Eurostatu. Przeglądu dokonano w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z44_19.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?