Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa

Ewa Mińska-Struzik , Wanda Nowara

Abstract

The increasingly frequent non-linearity of internationalization processes of modern enterprises, manifesting itself in skipping certain stages of internationalization, externalization of selected activities, temporary withdrawal of certain markets, etc., lead to the situation in which the number of possible trajectories of internationalization increases, and thus the explanatory power of existing theoretical models weakens. The purpose of the article is the evaluation of theoretical achievements regarding specific moves in the internationalization processes (such as de-internationalization, re-internationalization, or establishing quasi-hierarchical relationships) and the indication of interdependences and problems, necessary to consider while formulating new theoretical proposals and measures of internationalization. The study draws on results of an in-depth critical literature review.
Author Ewa Mińska-Struzik (WGM / KMSG)
Ewa Mińska-Struzik,,
- Department of International Economics
, Wanda Nowara - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Wanda Nowara,,
-
Other language title versionsDilemmas of Studies on Internationalization of an Enterprise
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2014
No33
Pages394-405
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo międzynarodowe, internacjonalizacja, deinternacjonalizacja, reinternacjonalizacja
Keywords in Englishinternationalization processes, de-internationalization, re-internationalization, quasi-hierarchical linkages
Abstract in PolishCoraz częstszy brak liniowości w przebiegu procesu internacjonalizacji współczesnych przedsiębiorstw, wyrażający się opuszczaniem pewnych faz, eksternalizacją wybranych czynności i czasowym wycofywaniem się z określonych rynków, prowadzi do sytuacji, w której liczba możliwych trajektorii internacjonalizacji wzrasta, a moc eksplanacyjna istniejących modeli teoretycznych słabnie. Celem niniejszego artykułu jest ocena adekwatności dotychczasowego dorobku teoretycznego do wyjaśniania specyficznych zachowań firm w procesie internacjonalizacji (jak deinternacjonalizacja, reinternacjonalizacja czy nawiązywanie relacji quasi-hierarchicznych) oraz wskazanie na zależności i problemy, które trzeba uwzględnić, formułując nowe propozycje teoretyczne i miary internacjonalizacji. Badania oparto na wnioskach płynących z pogłębionych i krytycznych studiów literaturowych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.13.028.2413
URL http://www.ejournals.eu/IBage/2014/Tom-33/art/4042/
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 0.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?