O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

Bogusław Fiedor , Marian Gorynia

Abstract

Celem artykułu jest ocena nauk ekonomicznych pod kątem widzenia ich głównych silnych i słabych stron. Ewolucja nauk ekonomicznych prowadzi do ujawnienia i wzmocnienia, ale niekiedy też erozji ich silnych stron. Autorzy podjęli próbę identyfikacji mocnych i słabych stron nauk ekonomicznych oraz ich krótkiej charakterystyki. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu tego opracowania była krytyczna analiza literatury przedmiotu. Artykuł składa się ze wstępu, trzech części i zakończenia. Pierwszą część poświęcono określeniu tożsamości współczesnych nauk ekonomicznych. Druga część dotyczy identyfikacji i opisu silnych stron nauk ekonomicznych. W części trzeciej określono i scharakteryzowano najważniejsze słabe strony tychże nauk.
Author Bogusław Fiedor - Wroclaw University of Economics
Bogusław Fiedor,,
-
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsAbout strong and weak aspects of contemporary economic sciences
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No2
Pages151-166
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishnauki ekonomiczne, klasyfikacja i metodologia, silne i słabe strony
Keywords in Englisheconomic sciences, classification and methodology, strong and weak aspects
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
URL http://www.ekonomista.info.pl/
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?