Analiza wstępna poprzedzająca badania środowiskowe innowacyjnej metody szczelinowania łupków gazonośnych sprężonym metanem (CNG)

Robert Bocianowski , Zenon Foltynowicz

Abstract

n/a
Author Robert Bocianowski (UEP)
Robert Bocianowski,,
- Poznań University of Economics and Business
, Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsPreliminary analysis prior to environmental studies of an innovative method of shale gas fracturing based on compressed natural gas application (CNG)
Pages143-152
Publication size in sheets0.5
Book Kulczycka Joanna, Głuc Krzysztof (eds.): W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : perspektywa przemysłu, 2017, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-62922-81-9, 151 p.
Keywords in Polishzasoby niekonwencjonalne, gaz łupkowy, szacowanie cyklu życia LCA, bezpieczeństwo środowiskowe, efektywność ekologiczna, górnictwo otworowe
Keywords in Englishunconventional resources, shale gas, LCA life cycle assessment, environmental safety, ecological efficiency, borehole mining
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 16-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?