Country-of-origin effect in professional services – literature review

Marek Gnusowski

Abstract

The objective of this article is to examine country-of-origin (COO) effect in relation to the professional services. The concept of COO has been broadly analyzed in the marketing literature and is strongly supported by a notable amount of empirical work. However, most COO studies have been conducted with respect to products, whereas the impact of COO in service organizations has been relatively lightly researched. The study indicates directions for future research, basing on an analysis of the literature of marketing of professional services.
Author Marek Gnusowski (WZ / KBRiU)
Marek Gnusowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsRola efektu kraju pochodzenia (COO) w usługach profesjonalnych - przegląd literatury
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (46)
Pages155-163
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing usług, usługi profesjonalne, efekt kraju pochodzenia (COO)
Keywords in Englishmarketing of services, professional services, country-of-origin (COO) effect
Abstract in PolishKoncepcja efektu kraju pochodzenia (COO) była wielokrotnie opisywana i analizowana w literaturze marketingowej. Zdecydowana większość prowadzonych w tym zakresie badań dotyczyła produktów materialnych, natomiast zjawisko pozostaje stosunkowo słabo rozpoznane w marketingu usług, a zwłaszcza usług profesjonalnych. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego głównym celem jest analiza zależności pomiędzy efektem kraju pochodzenia a marketingiem usług profesjonalnych. Sformułowane wnioski, oprócz przeglądu dotychczas dostępnej wiedzy, określają również przyszłe kierunki badawcze w tym zakresie.
DOIDOI:10.18276/miz.2016.46-16
URL https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/310/article/5200/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?