Otwarte innowacje a zdolności dynamiczne - wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

Paweł Mielcarek

Abstract

The purpose of this paper is to present the configuration of dynamic capabilities in the context of the effectiveness of open and closed innovation process. Based on the literature overview nine dynamic capabilities were separated, which forms were examined in relation to inbound and outbound open innovation processes, and closed innovation. The effectiveness of innovation processes was established on the basis of the average number of developed innovation. It was verified based on empirical studies on the medium and large industrial enterprises belonging to the six industries of high, medium and low technology. Surveys have covered the years 2012-2014 and entities operating in Poland. A total of 92 responses were obtained.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsOpen Innovation vs. Dynamic Capabilities - The Research Results of The Polish Industrial Enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, otwarte innowacje, zdolności dynamiczne, przemysł, przedsiębiorstwo
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie ukształtowania zdolności dynamicznych w kontekście skuteczności procesów otwartej i zamkniętej innowacji. Na podstawie literatury przedmiotu wydzielono dziewięć zdolności dynamicznych, których ukształtowanie zbadano w odniesieniu do procesów innowacji otwartej (w tym przychodzącej i wychodzącej) oraz zamkniętej. Natomiast skuteczność procesów innowacyjnych ustalono na podstawie liczby opracowanych innowacji. Wskazane zależności zweryfikowano, opierając się na badaniach empirycznych dotyczących średniej i dużej wielkości przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do sześciu branż wysokiej, średniej i niskiej techniki. Przeprowadzone badania ankietowe objęły lata 2012-2014 i dotyczyły podmiotów działających na terenie Rzeczypospolitej. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47816
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?