Rating the Relevance of Specific Areas of Allergen Control Procedures in Polish and British Poultry Meat Processing Plants

Ewa Sikora , Justyna Górna , Tomasz Szablewski

Abstract

This paper illustrates the importance of allergen monitoring and control in ten identified areas that should be addressed by allergen management. The paper deals with legal and standardization requirements. The study was conducted with poultry meat processing companies. In order to know how to approach companies’ to allergen monitoring, BRC certified companies operating in Poland and UK were selected for the study. As a result of the study, Polish and British enterprises were found to differ significantly in several areas of allergen control. They also differed in their perception of the significance of identified areas of allergen control. British companies believe the significance of the “consumer information label” area to be moderately important while some of them do not take it into account in their allergen management system at all.
Author Ewa Sikora (UEP)
Ewa Sikora,,
- Poznań University of Economics and Business
, Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
, Tomasz Szablewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tomasz Szablewski,,
-
Other language title versionsOcena istotności wybranych obszarów nadzorowania alergenów w zakładach przetwórstwa mięsa drobiowego zlokalizowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (B 10 pkt)
Issue year2018
No1 (34)
Pages73-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmonitorowanie i nadzorowanie alergenów, ocena istotności
Keywords in Englishallergen monitoring and supervision, relevance assessment
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono znaczenie monitorowania i nadzorowania alergenów w zidentyfikowanych dziesięciu obszarach, które powinny być brane pod uwagę w zarządzaniu alergenami. Odniesiono się do wymagań prawnych oraz normalizacyjnych. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw przetwórstwa mięsa drobiowego. Aby zbadać podejście firm do nadzorowania alergenów, do badania wytypowano przedsiębiorstwa z certyfikatem BRC działające w Polsce i Wielkiej Brytanii. W wyniku przeprowadzonego badania w kilku obszarach nadzorowania alergenów stwierdzono istotne różnice między krajami. Dotyczyły one również postrzegania istotności zidentyfikowanych obszarów nadzorowania alergenów. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii oceniły m.in. istotność obszaru „Informacje podawane konsumentowi na etykiecie produktu” jako średnio istotny obszar, a część z tych przedsiębiorstw w ogóle nie bierze go pod uwagę w swoim systemie zarządzania alergenami.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00012
URL http://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_1(34)2018___Sikora.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?