Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań

Dariusz Nowak , Henryk Sobolewski

Abstract

In scientific discourse, it is assumed that innovations are the key to success and building of long-term competitive advantage. In practice, however, the enterprises approach cautiously to innovation and even with a great deal of mistrust and scepticism. It is pointed out that such action is burdened with a significant risk, requires considerable financial outlays and large human resources with appropriate qualifications and skills, communication and information exchange with the environment, access to new technologies and knowledge generated by scientific institutions. These factors are often treated as barriers to the development of innovation. They have different features and effects on the tendency towards the company innovation. Diversified approach to the assessment of individual factors contributed to the formulation of the paper objective. Thus, the paper presents the identification and determination of the individual variable interaction impact on the companies' attitude to the issue of innovation.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
, Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
Other language title versionsFactors Stimulating and Distimulating Activity of Innovative Enterprises - Results of Survey
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No48/3
Pages179-192
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishskłonność innowacyjna, czynniki innowacyjności, bariery rozwoju, strategia innowacyjna
Abstract in PolishW dyskursie naukowym przyjmuje się, że innowacje są kluczem do sukcesu i budowy długofalowej przewagi konkurencyjnej. W praktyce przedsiębiorstwa podchodzą jednak do innowacji ostrożnie, a nawet z dużą dozą nieufności i sceptycyzmu. Wskazuje się, że wdrażanie innowacji obarczone jest znacznym ryzykiem, wymaga bowiem dużych nakładów finansowych, zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, a także komunikacji i wymiany informacji z otoczeniem, dostępu do nowych technologii i wiedzy generowanej przez instytucje naukowe. Podkreśla się, że wskazane czynniki często traktuje się jako bariery rozwoju innowacyjności. Zdywersyfikowane podejście do oceny poszczególnych czynników przyczyniło się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto identyfikację oraz określenie siły oddziaływania poszczególnych zmiennych w podejściu przedsiębiorstw do problematyki innowacji
DOIDOI:10.18276/sip.2017.48/3-15
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6139/23077.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?