Wspieranie rozwoju kreatywności wśród uczniów

Jan Fazlagić

Abstract

Creativity has become a permanent feature of everyday life. It has been long since creativity was attributed only to geniuses and top-elite of intellectuals, The current model of the Prussian school which become literally a world standard put emphasis on discipline and obedience. The top graduates of this school were destined to take up an academic career. In the ear of artificial intelligence and other developments, creativity looms as a precious competence, equal to literacy in the 19th century. To be effective, the modern school has to abandon the mental models and dogma related to the process of teaching. It should also draw upon the latest developments in science, not necessarily only in pedagogy but also in economic (e.g. The concept of slow and fast thinking). Many scholars and practitioners in education are worried by the focus on teaching-to-the-test which is present in most education systems cross the Word. Teachers should be trained in developing creativity and its assessment.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Pages248-268
Publication size in sheets1
Book Kwiatkowski Stefan M. (eds.): Kompetencje przyszłości, 2018, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ISBN 978-83-65591-52-4, 489 p.
Keywords in Polishkreatywność, model szkoły, rozwój kreatywności
Keywords in Englishcreativity, model of school, development of creativity
Abstract in PolishKreatywność jest stałym elementem naszego życia. Nie jest jedynie zarezerwowana dla elity geniuszy. Model pruskiej szkoły, jaki się wykształcił i rozprzestrzenił na całym świecie, akcentował dyscyplinę i posłuszeństwo. Najlepszym absolwentom pruskiej szkoły pisana była kariera akademicka. W epoce sztucznej inteligencji i innych zjawisk w otoczeniu kreatywność staje się tak cenną kompetencją jak umiejętność pisania w XIX w. Nowoczesna szkoła, aby być skuteczna, powinna zrezygnować z pewnych dogmatów i utartych schematów dotyczących zarządzania procesem kształcenia. Ponadto powinna wykorzystywać najnowsze ustalenia naukowe, nie tylko z zakresu pedagogiki, lecz także ekonomii (slow and fast thinking). Wielu naukowców i praktyków edukacji wyraża zaniepokojenie perspektywami, jakie roztacza przed światem system edukacji nastawiony na testy. Nauczyciele powinni być szkoleni, jeśli chodzi o umiejętność rozwoju kreatywności u dzieci.
URL https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/123358/Kompetencje_przyszlosci.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?