Znaczenie porozumiewania się w organizacji dla działań z zakresu komunikacji marketingowej

Anna Rogala

Abstract

The majority of research related to the marketing communications put external clients in the center of attention. In the meantime, internal clients i.e. the employees of the company are equally important target group of this process. While examining the internal dimension of marketing communications, one should take into account the activities from the fields of internal marketing, internal public relations and human resources marketing, with special attention given to its communicational aspects. The main objective of the following paper is the analysis of relationships between internal and external marketing communications, based on the results of quantitative research conducted by the author in the form of direct and internet questionnaires.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe meaning of internal communication in marketing communications activities
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
Nonr 8 [CD]
Pages625-630
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja wewnętrzna, komunikacja marketingowa, wewnętrzny marketing, wewnętrzne public relations, marketing personalny
Keywords in Englishinternal communication, marketing communications, internal marketing, internal public relations, human resources marketing
Abstract in PolishWiększość analiz dotyczących procesu komunikacji marketingowej w centrum zainteresowania stawia klientów zewnętrznych, tymczasem nie mniej ważną grupę docelową stanowią klienci wewnętrzni, czyli pracownicy organizacji. Rozpatrując wewnętrzny wymiar komunikacji marketingowej, należy brać pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa na polu wewnętrznego marketingu i public relations, a także marketingu personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów komunikacyjnych. Głównym celem niniejszych rozważań jest analiza relacji między zewnętrzną i wewnętrzną komunikacją marketingową, oparta o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań ilościowych z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej i internetowej.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?