Retail networks as a place of purchase – the example of large cities in Poland

Bogdan Sojkin , Magdalena Ankiel

Abstract

The article presents the results of the study investigating the purchasing behaviour of the residents of six large Polish cities (Warsaw, Wrocław, Katowice, Poznań, Białystok, and Gdańsk). Specifically, the study concentrates on the consumer shopping preferences with regard to grocery retail chains, pointing to the general differences and similarities, as well as gender- and age-specific tendencies. The study was conducted between 2016 and 2017 among 1970 respondents. This article also presents data from various reports of the research institutions from Poland and Europe: PMR, Nielsen, Ronald Berger, Euromonitor International, GfK Polonia. Despite problems with their comparability, they multidimensionally reflect the discussed issues that relate to the functioning of Polish retail trade, and they indirectly point to the purchasing behaviour of residents of Polish cities.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsSieci detaliczne jako miejsce dokonywania zakupów – na przykładzie dużych miast w Polsce
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No3
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania nabywcze konsumentów, sieci handlowe, zakupy w sieciach handlowych
Keywords in Englishconsumer buying behaviour, retail chains, shopping in retail chains
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki badania weryfikującego zachowania nabywcze mieszkańców sześciu dużych polskich miast (Warszawy, Wrocławia, Katowic, Poznania, Białegostoku i Gdańska). W badaniu skoncentrowano się szczególności na preferencjach zakupowych konsumentów w odniesieniu do sieci sklepów spożywczych, wskazując na ogólne różnice i podobieństwa, a także tendencje związane z płcią i wiekiem. Badanie przeprowadzono w latach 2016–2017 wśród 1970 respondentów. W artykule zaprezentowano również dane z różnych raportów instytucji badawczych z Polski i Europy: PMR. Nielsen, Ronald Berger, Euromonitor International, GfK Polonia. Pomimo problemów z ich porównywalnością odzwierciedlają omawiane zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego handlu detalicznego i pośrednio wskazują na zachowania zakupowe mieszkańców polskich miast.
DOIDOI:10.22630/ASPE.2019.18.3.37
URL https://js.wne.sggw.pl/index.php/aspe/article/view/1959
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?