The Effect of Sodium Chloride on the Rheological Properties of Natural Waxy Starches

Jacek Lewandowicz , Joanna Le Thanh-Blicharz , Hanna Śmigielska

Abstract

Rheological properties of starch are strongly affected by the environmental factors, such as co-solutes presence and pH. The phenomenon of the impact of inert electrolytes on rheological properties of starch pastes has been the subject of research in many scientific centres. However, relatively young on the market waxy starches of potato and rice origin were not extensively investigated. The aim of the work was to evaluate the effect of sodium chloride on rheological properties of waxy starches of different botanical origin. The experimental material consisted of commercial native starches of potato, corn and rice origin (waxy and normal). Pasting properties of investigated starches were determined with Brabender viscograph on 5% starch suspensions with 3% sodium chloride addition. Rheological properties of starch pastes were studied using RotoVisco1 rheometer (Haake) equipped with Z20 sensor. Determination of: flow curves and apparent viscosity vs. temperature curves was performed. Moreover universal texture profile (TPA) was analyzed using TA.XT2 texturometer (Stable Micro Systems). It was found that the addition of sodium chloride was significantly affecting the pasting properties and final viscosity of all investigated starches. However waxy starches were more resistant to the presence of sodium chloride. Moreover all investigated starch pastes were non-Newtonian, peseudoplastic and thixotropic fluids. The addition of salt decreased the viscosity of starch pastes regardless of the shear rate, share time or temperature.
Author Jacek Lewandowicz (WT / KPPJ)
Jacek Lewandowicz,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Joanna Le Thanh-Blicharz - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Joanna Le Thanh-Blicharz,,
-
, Hanna Śmigielska (WT / KPPJ)
Hanna Śmigielska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsWpływ chlorku sodu na właściwości reologiczne naturalnych skrobi woskowych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (49)
Pages117-125
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskrobia woskowa, właściwości reologiczne, tekstura, sól
Keywords in Englishwaxy starch, rheological properties, texture, salt
Abstract in PolishWłaściwości reologiczne skrobi są silnie uwarunkowane szeregiem czynników środowiskowych, takich jak obecność cukrów, soli oraz pH. Badania nad wpływem obojętnych elektrolitów na właściwości reologiczne kleików skrobiowych były tematem podejmowanym przez wiele ośrodków naukowych. Aczkolwiek stosunkowo niedawno wprowadzone na rynek skrobie woskowe pochodzące z ziemniaków oraz ryżu, nie zostały do tej pory obszernie przebadane w tej kwestii. Dlatego celem pracy była ocena wpływu chlorku sodu na właściwości reologiczne skrobi woskowych różnego pochodzenia botanicznego. Materiał do badań stanowiły natywne skrobie ziemniaczane, kukurydziane oraz ryżowe odmian zwykłych oraz woskowych. Charakterystykę kleikowania 5% zawiesin skrobiowych z 3% dodatkiem chlorku sodu określono z użyciem wiskografu Brabendera. Właściwości reologiczne otrzymanych kleików skrobiowych zbadano z użyciem reometru rotacyjnego RotoVisco1 (Haake). Ponadto określono uniwersalny profil tekstury za pomocą teksturometru TA.XT2 (Stable Micro Systems). Stwierdzono, że dodatek chlorku sodu znacząco wpływał na przebieg kleikowania i lepkość końcową badanych zawiesin skrobiowych. Skrobie odmian woskowych charakteryzowały się znacznie większą odpornością na obecność soli w roztworze niż skrobie zwykłe. Wszystkie z badanych kleików skrobiowych były cieczami nienewtonowskimi, pseudoplastycznymi oraz tiksotropowymi, a dodatek chlorku sodu powodował obniżenie ich lepkości niezależnie od temperatury, czasu trwania i sił ścinających.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.12
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?