Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu

Marcin Wieczerzycki

Abstract

The paper seeks to identify the key characteristics of digital goods, or goods - such as digital images, music files and e-books - that exist in digital form and are shipped to the consumer through e-mail or via the internet. The authors start out by carrying out an ontological analysis based on literature studies in different fields, including economics, information theory and philosophy. The two main concepts used in the research are Polish engineer Józef Kossecki's general qualitative theory of information and Aristotle's theory of hylomporhism. The paper introduces a distinction between two kinds of digital goods: pure digital goods and converted digital goods. Pure digital goods consist of two levels, the author says, the digital original and the file embedded within the medium. Converted digital goods consist of four levels: the form, the physical original, the digital image, and the file embedded within the medium. Digital goods vary between the different levels and have a specific cost structure, Wieczerzycki says. The producer pays the fixed cost related to the production of digital goods as well as the cost of network infrastructure needed for distribution. The consumer, on the other hand, covers variable costs related to the creation of copies of files embedded within a medium.
Author Marcin Wieczerzycki (WGM / KMM)
Marcin Wieczerzycki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsDigital Goods Under the Qualitative Theory of Information and Hylomporhism Theory
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1
Pages129-146
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishinformacja, dobro nierywalizacyjne, produkt cyfrowy
Keywords in Englishinformation, digital goods, pure digital goods, converted digital goods, Józef Kossecki, general qualitative theory of information, Aristotle, theory of hylomporhism
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych cech produktu cyfrowego jako dobra ekonomicznego. Ze względu na jego złożony charakter w artykule przeprowadzona została analiza ontologicznej struktury produktu cyfrowego. W tym celu dokonane zostały studia literaturowe obejmujące takie dziedziny jak ekonomia, teoria informacji i filozofia. Wykorzystane są przede wszystkim dwie koncepcje - ogólna jakościowa teoria informacji J. Kosseckiego i teoria hylemorfizmu Arystotelesa. W ramach rozważań przeprowadzonych w artykule, wyróżnione zostają dwa typy produktów cyfrowych - czyste produkty cyfrowe i skonwertowane produkty cyfrowe. Na te pierwsze składają się dwa poziomy - cyfrowy oryginał i plik zapisany na nośniku. Na drugie - forma, fizyczny oryginał, cyfrowy obraz i plik zapisany na nośniku. Produkt cyfrowy rozpatrywany na poszczególnych poziomach charakteryzuje się odmiennymi cechami. Cechy tradycyjnie przypisywane produktom cyfrowym, takie jak nierywalizacyjność, wyłączalność czy doskonała trwałość definiują przede wszystkim poziom cyfrowy. Wyróżnienie poszczególnych poziomów pozwala również wytłumaczyć specyficzną dla produktów cyfrowych strukturę kosztów - przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe związane z wytworzeniem produktu w formie informacji, czyli cyfrowego oryginału/obrazu (i zapewnieniem infrastruktury sieciowej niezbędnej do dystrybucji), natomiast koszty zmienne związane z wytwarzaniem kolejnych egzemplarzy plików na nośnikach przeniesione zostają na konsumentów.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_01_06.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?