Specyfika zachowań informacyjnych konsumentów w kontekście zdrowia i ich konsekwencje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym

Anna Rogala

Abstract

The main objective of this paper is to analyse consumers’ information behaviours in the health context and their consequences for communication activities of the companies operating in the pharmaceutical market. The article is based on the critical analysis of literature, previous research results and communication activities of the selected pharmaceutical companies. The information behaviours of modern consumers more and more frequently take place in the virtual world. The Internet becomes a dominant channel for knowledge acquisition, also in the areas of health recovery and well-being. This provokes the increased interest of pharmaceutical companies in usage of virtual way of information exchange in the marketing communications context. The results of presented analyses may be used by pharmaceutical companies as a guide for an effective allocation of funds on communication activities. The article also outlines threats to consumer informational independence.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe Specificity of Information Behaviours of Consumers in the Health Context and Their Consequences for Marketing Communication Activities in the Pharmaceutical Market
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No1 (372)
Pages309-322
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzachowania informacyjne, komunikacja marketingowa, branża farmaceutyczna, komunikacja wirtualna
Keywords in Englishinformation behaviours, marketing communications, pharmaceutical industry
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zachowań informacyjnych współczesnych konsumentów w kontekście zdrowia oraz wynikających z nich konsekwencji dla działań komunikacyjnych firm działających w branży farmaceutycznej. Artykuł bazuje na krytycznej analizie źródeł literaturowych, dotychczasowych wyników badań oraz aktywności w ramach komunikacji marketingowej wybranych firm farmaceutycznych w przestrzeni wirtualnej. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów coraz częściej mają miejsce w przestrzeni wirtualnej. Internet staje się dominującym kanałem pozyskiwania wiedzy, także w obszarach odzyskiwania zdrowia i utrzymywania dobrostanu. Rodzi to konieczność zwiększonego zainteresowania firm farmaceutycznych tą płaszczyzną wymiany informacji w ramach podejmowanych działań komunikacyjnych. Wyniki prowadzonych analiz mogą zostać wykorzystane przez firmy farmaceutyczne jako wskazówki dotyczące efektywnego wydatkowania środków na działania komunikacyjne. W artykule wskazano także na zagrożenia dla niezależności informacyjnej konsumentów.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-15709e83-e343-4b89-ae85-74fb20e3aa34/c/HW_1_2018.309-322.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?