Efekty ekonomiczne wycofania spółek z giełdy

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

The article continues the subject of prior publications – it takes up the subject of withdrawal of companies from the stock exchange listing. It bases on the author’s own research. The article indicates the scale of that phenomenon and defines the economical effects of that process, the threats for minority shareholders of such process are also being verified.The results achieved are unexpected: on one hand the increase in scale of operations after the withdrawal is confirmed, on the other – they do not indicate the increase in efficiency or cash flows
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsEconomical Results of Going Private
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages697-704
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwycofanie z giełdy, strategia wyjścia
Keywords in Englishgoing private, exit strategy
Abstract in PolishArtykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji;podejmuje temat spółek wycofywanych z giełdy i opiera się na badaniach własnych autora. Wskazuje skalę zjawiska i określa efekty ekonomiczne tego procesu, weryfikując rów-nież zagrożenia, jakie niesie ze sobą dla akcjonariuszy mniejszościowych. Uzyskane wyniki są niespodziewane: z jednej strony potwierdzają wzrost skali działania po wycofaniu z giełdy, z drugiej – nie wskazują na poprawę rentowności czy przepływów pieniężnych.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?