Wolność gospodarcza a efektywność funkcjonowania gospodarek rozwijających się

Sławomir Kuźmar , Bartosz Totleben

Abstract

The objective of a paper is to conduct a deep analysis a relation between economic freedom and economic performance of developing as well as develop countries (a total of 115 countries). The conducted analysis - performed separately for panel group comprised of developing and developed countries - confirmed the existence of statistically significant relation in Granger sense between economic freedom and efficiency both for developing and developed countries. The results of the analysis conducted at the level of particular countries proved that the relation between economic freedom and efficiency is much more ambiguous.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
, Bartosz Totleben (WE / KMiBR)
Bartosz Totleben,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic Freedom and Economic Performance of Developing Countries
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No349
Pages125-134
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwolność gospodarcza, efektywność , testy przyczynowości Grangera
Keywords in EnglishEffectiveness ; Economic freedom ; Tests
Abstract in PolishCelem prezentowanego artykułu jest pogłębiona analiza relacji występującej pomiędzy wolnością gospodarczą a efektywnością funkcjonowania gospodarek rozwijających się; w celach porównawczych analizie poddano także kraje wysokorozwinięte (łącznie 115 państw). Analizy prowadzone na podstawie testów przyczynowości w sensie Grangera, oddzielnie dla grupy krajów rozwiniętych i rozwijających się, wykazały, że pomiędzy wolnością gospodarczą a przyjętymi miarami efektywności występuje w obu grupach państw pozytywny oraz statystycznie istotny związek, przy czym jest on silniejszy wśród krajów rozwijających się. Wyniki analiz przeprowadzone dla poszczególnych krajów wykazały jednak znacznie większe zróżnicowanie w zakresie analizowanej relacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_349/13.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?