Próba identyfikacji podstawowych czynników determinujących jakość sprawozdań finansowych

Agnieszka Kozłowska

Abstract

Financial reporting changes with the expectations of users of information generated by the accounting system. These expectations depend on many factors. The aim of this article is to try to define the most important ones, deciding about the quality of financial reporting. The issue of quality attributes of financial statements is ncreasingly raised in the context of progressive harmonization and standardization of accounting. The qualitative analysis of financial statements has been carried out in accordance with the Framework for Financial Reporting Concepts and based on the results of scientific research in this field. The paper uses the critical analysis of literary sources and the deductive method
Author Agnieszka Kozłowska (WZ / KR)
Agnieszka Kozłowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsAn attempt to identify major factors which determine a quality of financial statements
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages246-258
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, sprawozdania finansowe, jakość informacji
Keywords in Englishfinancial reporting, financial statements, quality of information
Abstract in PolishSprawozdawczość finansowa zmienia się wraz z oczekiwaniami użytkowników informacji generowanych przez system rachunkowości. Oczekiwania te zależą od wielu czynników. Celem artykułu jest próba zdefiniowania najistotniejszych spośród nich, przekładających się na jakość sprawozdawczości finansowej. Problem atrybutów jakościowych sprawozdań finansowych jest bowiem poruszany coraz częściej w kontekście procesów postępującej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Analiza cech jakościowych sprawozdań finansowych została przeprowadzona zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej oraz na podstawie wyników badań naukowych w tym zakresie. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł literaturowych oraz metodę dedukcyjną.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.22
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48379
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?