Thermal Properties of Selected Commercial Antioxidants

Justyna Kiewlicz , Henryk Szymusiak

Abstract

Natural lipids rich in unsaturated fatty acids are basic components of many products. Polyunsaturated fatty acids play significant role in proper functioning of human organism so it is very important to provide appropriate amounts of these components in the diet, and externally in the form of cosmetic preparations. Unfortunately these compounds are particularly susceptible to autooxidation which may contribute to loss of care and nutritional value, changing in flavour, and toxic effect on the organism. There are a few technologies enabling the control of lipid autooxidation. The most popular are control of oxidation substrates, control of prooxidants, and addition of antioxidants. Among commercial antioxidants the most popular are: butylated hydroksytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), tert-butyl hydroquinone (TBHQ), gallates, tocopherols and secondary antioxidants such as ascorbic acid, citric acid and EDTA. The effective application of antioxidants depends on various conditions. One of them is their proper thermal stability during technological processes requiring higher temperature. In this study thermal properties of selected commercial antioxidants were analysed. Current data regarding the thermal stability of these compounds were compared. The results of research on selected novel long-chain alkyl esters of phenolic acid were also presented
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Henryk Szymusiak (WT / KTiAI)
Henryk Szymusiak,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages21-34
Publication size in sheets0.65
Book Juś Krzysztof, Jasnowska-Małecka Joanna, Bińczak Olga (eds.): Current Trends In Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, 2015, University of Economics and Business. Faculty of Commodity Sciences, ISBN 978-83-938018-8-6, 203 p.
Keywords in Polishkomercyjne przeciwutleniacze, stabilność termiczna, właściwości termiczne
Keywords in Englishcommercial antioxidants, thermal stability, thermal properties
Abstract in PolishTłuszcze naturalne, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe są podstawowym składnikiem wielu produktów. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe pełnią ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, dlatego też bardzo istotną kwestią jest dostarczanie odpowiednich ilości tych składników wraz z dietą oraz zewnętrznie w postaci preparatów kosmetycznych. Niestety związki te są szczególnie podatne na procesy utleniania, które mogą przyczyniać się do pogorszenie jakości produktów. Wykorzystuje się różne technologie mające na celu ograniczenie niekorzystnych przemian. Do najczęściej praktykowanych zalicza się stosowanie przeciwutleniaczy. Wśród przeciwutleniaczy komercyjnych najbardziej popularne są: butylohydroksytoluen (BHT), butylohydroksyanizol (BHA), tert-butylo hydrochinon (TBHQ), galusany, tokoferole oraz przeciwutleniacze wtórne takie jak kwas askorbinowy, kwas cytrynowy i EDTA. Efektywne wykorzystanie przeciwutleniaczy zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest odpowiednia stabilność termiczna wymagana podczas procesów technologicznych prowadzonych w warunkach wysokiej temperatury. W pracy dokonano analizy danych literaturowych dotyczących właściwości termicznych popularnie stosowanych przeciwutleniaczy oraz przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej wybranych długołańcuchowych estrów kwasów fenolowych.
URL http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161012/fe18a8932633601019/2-kiewlicz-j-szymusiak-h-thermal-properties.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?