Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce

Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper was an attempt to verify the impact of the regional industry-mix on the large regional disparities observed in the levels of the regional labor productivity in Poland. The analysis was carried out using a modified shift-share analysis method. Obtained results showed that in the majority of Polish regions importance of industry mix component in shaping the diversity of labor productivity was very limited. This diversity may therefore result from internal factors affecting the competitiveness of individual regions.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsRegional Labour Productivity Differentials in Poland
Journal seriesZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2015
No11 (858)
Pages137-147
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwydajność pracy, determinanty wydajności pracy, analiza shift-share
Keywords in Englishlabor productivity, determinants of labor productivity, shift-share analysis
Abstract in PolishCelem artykułu była próba oceny znaczenia wpływu sektorowych struktur zatrudnienia gospodarek regionalnych na kształtowanie się regionalnych poziomów wydajności pracy w Polsce. Analiza przeprowadzona przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody przesunięć udziałów wykazała, że w większości polskich województw znaczenie sektorowych struktur gospodarki dla kształtowania się zróżnicowania regionalnych poziomów wydajności pracy było bardzo ograniczone. Zróżnicowanie to wynikać może zatem z wewnętrznych czynników wpływających na konkurencyjność poszczególnych regionów.
DOIDOI:10.18276/wpe.2015.11-13
URL https://wnus.edu.pl/wpe/file/article/download/1406.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?