Tendencje i potencjał rozwoju polskiej wymiany handlowej z Algierią i Marokiem

Ewa Cieślik

Abstract

The article presents the current state of Polish foreign trade between with Algeria and Morocco. The main aim of this article is to present the prospects of the trade growth between Poland and analysed countries based on the profile of the consumers and market niches, which will be the most promising for the Polish exporters in the future. The statistical analysis tools - such as the community structure analysis and dynamic phenomenon analysis - were used in order to define the development trends of the trade between Poland and Algeria and Morocco. The evaluation of the exports potential was obtained by means of the indicative trade potential index. The article is an overview of recent research and surveys concerning African customers and market trends. It also analyzes the trends of government policies and development strategies in the context of opportunities for Polish exporters.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsTrends and Potential Development of the Polish Trade with Algeria and Morocco
Journal seriesPrzyszłość. Świat-Europa-Polska, ISSN 1895-0949, e-ISSN 2391-5307, (B 10 pkt)
Issue year2016
No3 (35)
Pages141-165
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishhandel zagraniczny, Polska, Algieria, Maroko, profil konsumenta, trendy ekonomiczne, handel potencjalny
Keywords in Englishforeign trade, Poland, Algeria, Morocco, consumer profile, economic trends, indicative trade potential
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja perspektyw wzrostu polskiego handlu zagranicznego z Algierią i Marokiem opartego na profilu afrykańskiego konsumenta i z uwzględnieniem nisz rynkowych, które mają szansę stać się perspektywicznymi dla eksporterów w przyszłości. Do określenia tendencji rozwoju wymiany handlowej Polski z Algierią i Marokiem zastosowano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk. Oszacowania potencjalnego eksportu przeprowadzono przy użyciu wskaźnika orientacyjnego potencjału handlu ITP (indicative trade potential). W artykule zaprezentowano także przegląd ostatnich badań i analiz dotyczących afrykańskich konsumentów oraz tamtejszych trendów rynkowych. Ponadto przedstawiono analizę tendencji w polityce władz i strategie rozwojowe w kontekście możliwości zbytu dla polskiego eksportera.
URL http://www.prognozy.pan.pl/images/stories/Pliki/przyszlosc/Biuletyn-32016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy gospodarcze w perspektywie przyszłości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?