Krytyczne problemy metodologiczne w badaniach nad zarządzaniem łańcuchami dostaw

Marek Ciesielski

Abstract

The improvement of the research on supply chain management requires reflection on the methodological basics. Critical issues that must be carefully considered include: the paradigm, scientific research methods, theoretical basics. The issues connected with the paradigm should be described according to the T. Kuhn's, K. Popper's and I. Lakatos' Concept. There can be used different scientific research methods as: deduction and induction. Very important issue is the determination of the range of justification of the formulated statements. There can be read the full set of theories used in the researches on supply chains. But first, appropriate theories and dependencies should be sorted out.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsCritical Methodological Problems in the Research on Supply Chain Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2014
No51
Pages15-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetodologia, łańcuch dostaw
Abstract in PolishW tym opracowaniu zarządzanie łańcuchami dostaw jest rozumiane jako element nauk o zarządzaniu, a w pewnym stopniu także ekonomii. Jest to stosunkowo nowy obszar wiedzy o bardzo silnych powiązaniach z nauką o przedsiębiorstwie, teorią sieci i teorią rynku. Powiązania te dotyczą oczywiście całości problemów zarządzania sieciami i wynikają z opozycji podejścia sieciowego względem teorii ekonomicznych głównego nurtu. Wskazuje się trzy formy koordynacji gospodarczej: rynek, hierarchię i sieć. Rynek a hierarchia (administracja) to powszechnie znana alternatywa: przedsiębiorstwa mogą dane dobro kupić albo same wytworzyć. Kwestia sieci przedsiębiorstw nie jest już tak prosta. Są nawet wątpliwości w jakiej relacji pozostaje sieć wobec koordynacji. Konieczne są więc dalsze badania i lepsza teoria. To z kolei wymaga refleksji nad podstawami metodologicznymi. W tym opracowaniu skupiono się na wybranych krytycznych problemach metodologicznych zarządzania łańcuchami dostaw. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie znaczenie ma rozważanie problemów metodologicznych w odniesieniu do tak małego wycinka wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych jak zarządzanie jednym z wielu rodzajów sieci. Nie ma gwarancji, że wniesie to coś do wiedzy na poziomie dziedziny lub dyscypliny. Jednakże wystarczającym powodem do rozważań jest pilna potrzeba wzmocnienia badań na poziomie łańcucha dostaw. Nie można czekać na kompletną metodologię normatywną do badania sieci, o ile oczywiście kiedyś ona powstanie. Do krytycznych problemów zaliczono paradygmat, naukową metodę badawczą i podstawy teoretyczne. Nadto wskazano wybrane przykładowe przejawy nieporządku w tych obszarach. Ze zrozumiałych względów nie było możliwe działanie kompleksowe. Tekst jest więc tylko opisem refleksji i propozycją do dyskusji.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1368
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruModelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?