Metody i instrumenty zakańczania relacji kooperacyjnych

Michał Chomicki

Abstract

Modern organizations enter into numerous cooperative relations with other organizations, creating interorganizational networks, in order to increase their competitiveness. Organizations' joint actions contribute substantially to increase the probability of their economic success. The skilful ending of cooperative relations is as important as their initiation, adaptation and maintenance. In this paper relations are defined as a material of interorganizational networks and premises, methods and instruments of the process of ending of cooperative relations are discussed and reviewed.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsMethods and Instruments Termination Relations Cooperation
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol43
No2
Pages53-69
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzakańczanie, relacje międzyorganizacyjne, kształtowanie, metody, instrumenty, kooperacja, współpraca
Keywords in Englishending, interorganizational relations, shaping, methods, instruments, cooperation, collaboration
Abstract in PolishWspółczesne organizacje w celu zwiększenia konkurencyjności wchodzą w liczne relacje kooperacyjne z innymi organizacjami tworząc tym samym sieci powiązań międzyorganizacyjnych. Wspólne działanie organizacji przyczynia się w istotny sposób do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przez nie sukcesu gospodarczego. Równie ważne co wejście w odpowiednie relacje, ich adaptacja i utrzymanie jest umiejętne zakańczanie relacji kooperacyjnych. Autor w ramach niniejszego opracowania definiuje relacje jako tworzywo sieci międzyorganizacyjnych, a następnie dokonuje przeglądu przesłanek oraz metod i instrumentów zakańczania relacji kooperacyjnych.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.017
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2016.017
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?