Asymetria relacji business-to-business na przykładzie procesu adaptacji w firmach produkcyjnych

Grzegorz Leszczyński

Abstract

W warstwie teoretycznej artykuł odwołuje się przede wszystkim na dorobku szkoły relacyjnej w zarządzaniu skupiającej się na relacjach business-to-business. Celem rozważań jest konfrontacja podejść stron relacji biznesowej (dostawcy i nabywcy) do adaptacji traktowanej jako proces przebiegający w ramach wiążącej ich relacji. W artykule przedstawiono miejsce adaptacji wśród procesów składających się na relację oraz określono podmiotową i przedmiotową istotę adaptacji. Na tej podstawie określono problem badawczy, który poddano empirycznej weryfikacji. W warstwie empirycznej artykuł opiera się na materiale na temat relacji z kluczowymi nabywcami i dostawcami zebranym wśród ponad 250 przedsiębiorstw produkcyjnych występujących w roli dostawcy lub nabywcy. Wyniki badań wskazują na asymetrię w znaczeniu przypisywanemu adaptacji – jest ona oceniana jako ważniejsza przez dostawców, niż nabywców, jednak obie strony uważają ją za najważniejszy proces relacji. Ponadto wykazano różnice w skali adaptacji w wymiarze obsługi, finansowo-logistycznym i technicznym. Podsumowaniem rozważań są wnioski dotyczące natury relacji postrzeganej przez pryzmat asymetrii jej struktury wynikającej z odmiennego podejścia podmiotów do istoty i zakresu wzajemnej adaptacji.
Author Grzegorz Leszczyński (WZ / KSM)
Grzegorz Leszczyński,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2017
No3
Pages4-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdostawca, adaptacja, relacja, nabywca
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2017/10.33141po.2017.03.01
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?