Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej

Maciej Szczepkowski

Abstract

Since the 1980s a considerable increase in foreign direct investment can be seen in the world. After the political transformation post-socialist countries became a popular location of foreign direct investment in the 1990s. According to the last Ernst & Young Report, Central and Eastern Europe is the fourth most attractive region in the world. The Czech Republic is a country in the region which significantly solicits for foreign direct investment . The Czech Republic thanks to a system of incentives for investors hope to attract more direct investment. The aim of the article is to present the Czech Republic as an important business location of foreign direct investment in Central and Eastern Europe, and to show changes in the Czech law connected with FDI.
Author Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsForeign Direct Investment in The Czech Republic in Comparison to Cee Region
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages335-343
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne w Czechach, zachęty inwestycyjne, BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej, atrakcyjność inwestycyjna
Keywords in EnglishForeign Direct Investment in the Czech Republic, investment incentives, Foreign Direct Investment in CEE region, investment attractiveness
Abstract in PolishOd lat 80. XX wieku można zaobserwować znaczny wzrost popularności bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Po transformacji ustrojowej kraje postsocjalistyczne już w latach 90. XX wieku stały się, dzięki sprzyjającym warunkom ekonomiczno- -prawnym, popularnym miejscem lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na podstawie najnowszego, stworzonego w 2015 roku, raportu firmy doradczej Ernst &Young, dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej Europy - Europa Środkowo-Wschodnia jest czwartym najbardziej atrakcyjnym regionem świata. Państwem regionu, które znacząco zabiega o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, są Czechy, które dzięki wprowadzeniu systemu zachęt dla inwestorów mają nadzieję na przyciągnięcie większej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Celem artykułu będzie przedstawienie Republiki Czeskiej jako ważnego miejsca lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przegląd nowych rozwiązań prawnych mających zachęcić do inwestowania w tym kraju.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.29
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34079&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?