Estymacja liczby cudzoziemców w Polsce z wykorzystaniem metody capture-recapture

Maciej Beręsewicz , Grzegorz Gudaszewski , Marcin Szymkowiak

Abstract

The aim of this paper is to present the methodology and the results of the estimation of the number of foreigners staying in Poland. Administrative data sources were used in the research. The authors adopted the capture-recapture method based on log-linear models. As a result, the number of foreigners staying in Poland in 2015 and 2016 has been estimated at around 500,000 persons (95% CI: 369,000–724,000) and around 744,000 persons (601,000–943,000), respectively. The study is the first comprehensive analysis of this kind which aims at estimating the number of foreigners in Poland, and thus fits in the current of research on hard-to-survey populations. It has to be remembered, however, that capture-recapture method requires close observance of its strict rules in order to be effective, which is also discussed in depth in the paper.
Author Maciej Beręsewicz (WIiGE / KS)
Maciej Beręsewicz,,
- Department of Statistics
, Grzegorz Gudaszewski
Grzegorz Gudaszewski,,
-
, Marcin Szymkowiak (WIiGE / KS)
Marcin Szymkowiak,,
- Department of Statistics
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, e-ISSN 2543-8476, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol64
No10
Pages7-35
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishestymacja liczby cudzoziemców, populacja trudna do zbadania, metoda capture-recapture, analiza log-liniowa, rejestry administracyjne
Keywords in English estimation the number of foreigners in Poland, hard-to-survey population, capture-recapture method, log-linear analysis, administrative registers
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie metody badań oraz wyników szacunku populacji cudzoziemców przebywających w Polsce. W badaniu wykorzystano administracyjne źródła danych. Zastosowano metodę capture-recapture bazującą na modelach log-liniowych. Szacuje się, że w 2015 i 2016 r. na terenie Polski mogło przebywać odpowiednio ok. 500 tys. (przyjmując 95-procentowy przedział ufności – od 369 tys. do 724 tys.) oraz ok. 744 tys. (od 601 tys. do 943 tys.) cudzoziemców. Jest to pierwsza tego typu kompleksowa analiza dotycząca próby estymacji liczby cudzoziemców w Polsce, która wpisuje się w nurt badań nad populacjami trudnymi do zbadania. Należy jednak mieć na uwadze konieczność spełnienia założeń tej metody, co również stanowił przedmiot rozważań autorów.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7589
URL https://ws.stat.gov.pl/Article/2019/10/007-035
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?