Siła fundamentalna przedsiębiorstwa a strategie value investing i growth investing

Grzegorz Mikołajewicz

Abstract

Purpose - The purpose of the article is to define the fundamental strength of the company and to position it in terms of value investing and growth investing strategies. Design/Methodology/approach - The study has a methodical aspect and focuses on proper understanding of the company's fundamental strength essence. The article is based on critical analysis of the literature as well as on research methods such as: analysis , synthesis, comparison and reasoning by analogy. Findings - The result of the article is the definition of the fundamental strength of the company and its place in the context of the value investing and growth investing strategies. Originality/value - The originality of the article manifests itself in the author's definition of the fundamental strength of the company and its role in the investment process.
Author Grzegorz Mikołajewicz (WZ / KCAFiW)
Grzegorz Mikołajewicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsFundamental Strength of the Company and Value Investing, Growth Investing Strategies
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No67
Pages327-337
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsiła fundamentalna przedsiębiorstwa, wartość wewnętrzna
Keywords in Englishfundamental strength of the company, intrinsic value, value investing, growth investing, growth at reasonable price (GARP)
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest zdefiniowanie siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w perspektywie strategii inwestowania w wartość (value investing) oraz inwestowania we wzrost (growth investing). Metodologia badania - Opracowanie ma charakter metodyczny i skupia się na właściwym zrozumieniu istoty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań, jak również wnioskowania przez analogię. Wynik - Wynikiem artykułu jest przedstawienie definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w kontekście stosowanych na rynku strategii inwestowania w wartość i we wzrost. Oryginalność/wartość - Oryginalność opracowania przejawia się w autorskiej definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz przełożeniu jej na proces inwestycyjny.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-327.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-01-11)
Additional fields
Tytuł numeruNarzędzia zarządzania finansami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?