Wpływ utraty statusu ośrodka wojewódzkiego na rozwójmiast

Wojciech Kisiała

Abstract

The aim of this paper is a comparative analysis of the state and dynamics of development of 49 Polish cities – former and present provincial capitals – leading to the identification of their diversity and changes in their economic condition, demographic situation and infrastructural investment. In the research procedure, the taxonomic measure of development was applied, which makes it possible to conduct a multidimensional comparative analysis on the basis of synthetic variables. The research results show that former provincial capitals are much less developed than the cities that preserved the status of the capital after the local and regional government reform of 1999.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe influence of the loss of the state of a provincial capital on the development of cities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages117-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish miasta wojewódzkie, miasta postwojewódzkie, status wojewódzki, funkcje administracyjne, rozwój miast, wskaźnik syntetyczny, metoda odległości od wzorca, Polska
Keywords in Englishrovincial cities, post-provincial cities, provincial status, administrative func - tions, development of cities, synthetic indicator, method of distance from standard, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie stanu i dynamiki rozwoju 49 polskich miast – byłych i aktualnych stolic wojewódzkich – prowadzące do określenia zróżnicowania oraz zmian ich kondycji gospodarczej, sytuacji demograficznej oraz zainwestowania infrastrukturalnego. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę odległości od wzorca umożliwiającą wielowymiarową analizę porównawczą na podstawie zmiennych syntetycznych. Wyniki badań wskazują, że byłe miasta wojewódzkie znajdują się w gorszej sytuacji rozwojowej w stosunku do miast, które w wyniku reformy samorządowej z 1999 roku zachowały status ośrodka wojewódzkiego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37476&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?