Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej

Anna Rogala

Abstract

While analyzing the behaviors of modern consumers one can observe that the percentage of people interested in living a healthy way is significantly growing. This attitude applies at the same way to physical activity, care for the environment and more attention given to the quality of the food. As a consequence, people are looking for fresh, rich in nutrients and low-processed products, which should assure them longer and healthier life. Therefore the popularity of all ideas associated with that trend - like the locavore or choosing food produced in the area of the consumer residence - is growing. The author of this paper attempts to analyze the major reasons for the increase of consumer interest in local and regional food, as well as the factors influencing its purchase. Moreover, the evaluation of the familiarity with the idea of ​​locavore among the inhabitants of Poznań, Szczecin and Lublin will be made. These deliberations are based on the partial results of research project concerning ethnocentric attitudes on the foodmarket, conducted in the Department of Marketing Strategy at the Poznań University of Economics.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsFactors influencing the purchases of local food
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages625-638
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishżywność lokalna, locavore, żywność regionalna, zachowania nabywców, etnocentryzm
Keywords in Englishlocal food, locavore, regional food, buyers behaviors, ethnocentrism
Abstract in PolishObserwując zachowania współczesnych konsumentów, można zauważyć, że zdecydowanie rośnie odsetek osób zainteresowanych prowadzeniem zdrowego trybu życia. Dotyczy to zarówno podejmowania aktywności fizycznej, dbałości o środowisko naturalne, jak i przywiązywania większej wagi do jakości spożywanych posiłków. W konsekwencji ludzie poszukują świeżych, bogatych w składniki odżywcze i niskoprzetworzonych produktów, które mają zapewnić im dłuższe i zdrowsze życie. Na popularności zyskują zatem różnego rodzaju idee związane ze wspomnianym trendem, jak chociażby locavore, czyli wybieranie żywności produkowanej w okolicy miejsca zamieszkania konsumenta. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy przyczyn rosnącego zainteresowania konsumentów żywnością lokalną i regionalną, jak również czynników skłaniających do jej zakupu. Ponadto dokonano oceny znajomości idei locavore wśród mieszkańców Poznania, Lublina i Szczecina. Rozważania prowadzone były w oparciu o częściowe wyniki badań dotyczących postaw etnocentrycznych na rynku produktów żywnościowych, prowadzonych w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?