Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce

Robert Romanowski , Andrzej Szymkowiak

Abstract

Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnymi w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-rocentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne(pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty,w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
, Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsPresence of localgovernments in social media in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No129
Pages447-459
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsocial media, samorząd lokalny, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishsocial media, local government, marketing communication
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.129.32
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20129/Romanowski,%20Szymkowiak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?