Przestrzenne zróżnicowanie symptomów ubóstwa w Polsce

Mirosława Kaczmarek

Abstract

The article presents the results of the clustering voivodships based on variables characterizing the phenomenon of poverty. The analysis is based on data available in the CSO 's Local Data Bank. The selection of diagnostic features was made on the basis of the coefficients of variation and Pearson's r correlation coefficient. The grouping of voivodships was made using the k-means method. There were created four categories of voivodships differing in the symptoms of poverty. In order to answer the question whether the changes in the symptoms of poverty are taking place on the map of Poland, an analysis was conducted in two periods: for 2013 and 2008.
Autor Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuSpatial Diversity of Poverty Symptoms in Poland
Tytuł czasopisma/seriiWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Rok wydania2016
Nr8
Paginacja18-31
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimmetoda k-średnich, symptomy ubóstwa, analiza ubóstwa
Słowa kluczowe w języku angielskimk-means method, symptoms of poverty, analysis of poverty
Klasyfikacja ASJC2700 General Medicine
Streszczenie w języku polskimArtykuł prezentuje wyniki grupowania województw, przeprowadzonego na podstawie wskaźników charakteryzujących ubóstwo. W analizie wykorzystano dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. Wyboru cech diagnostycznych dokonano kierując się współczynnikami zmienności i korelacji r Pearsona. Do grupowania województw wykorzystano metodę k-średnich. Wyodrębniono cztery kategorie województw różniące się ze względu na strukturę symptomów ubóstwa. W celu odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce zachodzą zmiany w tym zakresie dokonano stosownego porównania dla lat 2008 i 2013.
URL https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/gospodarka/171435912
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?