Przestrzenne zróżnicowanie symptomów ubóstwa w Polsce

Mirosława Kaczmarek

Abstract

The article presents the results of the clustering voivodships based on variables characterizing the phenomenon of poverty. The analysis is based on data available in the CSO 's Local Data Bank. The selection of diagnostic features was made on the basis of the coefficients of variation and Pearson's r correlation coefficient. The grouping of voivodships was made using the k-means method. There were created four categories of voivodships differing in the symptoms of poverty. In order to answer the question whether the changes in the symptoms of poverty are taking place on the map of Poland, an analysis was conducted in two periods: for 2013 and 2008.
Author Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsSpatial Diversity of Poverty Symptoms in Poland
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2016
No8
Pages18-31
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmetoda k-średnich, symptomy ubóstwa, analiza ubóstwa
Keywords in Englishk-means method, symptoms of poverty, analysis of poverty
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki grupowania województw, przeprowadzonego na podstawie wskaźników charakteryzujących ubóstwo. W analizie wykorzystano dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. Wyboru cech diagnostycznych dokonano kierując się współczynnikami zmienności i korelacji r Pearsona. Do grupowania województw wykorzystano metodę k-średnich. Wyodrębniono cztery kategorie województw różniące się ze względu na strukturę symptomów ubóstwa. W celu odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce zachodzą zmiany w tym zakresie dokonano stosownego porównania dla lat 2008 i 2013.
URL https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/gospodarka/171435912
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?