Sustainability reporting practices - the case of Bank Millennium

Marek Masztalerz

Abstract

The purpose of this paper is to analyse the sustainability reporting practices of Bank Millennium, and to answer the question of what and how it is reported and presented in those reports. The adopted research method consists of the content analysis of nine of Bank Millennium’s sustainability reports for the years 2006–2014. The paper presents the features and the content of the Bank’s sustainability reports, and the choice (what is measured and reported?) and presentation forms (tabular of graphical?) of numbers in those reports?
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsPraktyki zrównoważonego raportowania – studium przypadku banku Millennium
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No6
Pages70-81
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzrównoważone raportowanie, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, Bank Millennium
Keywords in English sustainability reporting, corporate social responsibility, Bank Millennium
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza praktyk zrównoważonego raportowania przez Bank Millennium oraz odpowiedź na pytanie, co i w jaki sposób jest prezentowane w tych raportach. Przyjęta metoda badawcza polega na analizie treści (content analysis) zrównoważonych raportów banku za lata 2006–2014. Artykuł przedstawia cechy oraz zawartość tych raportów, jak również omawia kwestię wyboru (co jest mierzone i raportowane?) i form prezentacji (tabele czy wykresy?) informacji liczbowych zawartych w tych raportach.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.4
URL www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_masztalerz.pdf
Languageen angielski
File
04_masztalerz.pdf 448.97 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-06-19)
Additional fields
Tytuł numeruSustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?