Rozwój klastrów żywnościowych a etnocentryzm konsumencki

Renata Nestorowicz , Bogna Pilarczyk

Abstract

We observed in recent years in Poland the development of clusters, including clusters of food. This development is rapid, because the manufacturers perceive the benefits of working in the group and the consumers change their perception of the products offered by such clusters. The article focuses on the second of the mentioned aspects. The authors presented the results of two separate studies conducted in 2013: survey of consumer ethnocentrism and perceptions of products offered by the cluster Leszczyńskie Smaki. Leszczyńskie Smaki is an example of a cluster of food, which is acting on the regional market, focusing mainly local food producers. The results of the researches indicate that the level of consumer ethnocentrism goes hand in hand with preference for local food products. It was also noted the importance the local ethnocentrism by choosing local food products.
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe development of clusters of food and consumer ethnocentrism
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages518-531
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishEtnocentryzm konsumencki, klastry żywnościowe, lokalne produkty żywnościowe
Keywords in EnglishConsumer Ethnocentrism, clusters of food, local food products
Abstract in PolishObserwowany w ostatnich latach w Polsce rozwój klastrów, w tym klastrów żywnościowych wynika z jednej strony z dostrzeżenia przez producentów korzyści płynących z działania w grupie, a z drugiej - ze zmiany postrzegania przez konsumentów produktów oferowanych przez takie klastry. W artykule skupiono się na drugim z wymienionych aspektów. Autorki przedstawiły wyniki dwóch odrębnych badań przeprowadzonych w 2013 roku: badania etnocentryzmu wśród konsumentów oraz postrzegania produktów oferowanych przez klaster Leszczyńskie Smaki, będący przykładem klastra żywnościowego, działającego na rynku regionalnym, skupiającego głównie lokalnych producentów żywności. Uzyskane wyniki wskazują, że poziom etnocentryzmu konsumenckiego idzie w parze z preferowaniem lokalnych produktów żywnościowych. Zauważono również duże znaczenie lokalnego etnocentryzmu przy wyborze lokalnych produktów żywnościowych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?