Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji

Beata Skowron-Mielnik , Magdalena Bor

Abstract

The article raises an issue of fluctuation and retention of employees on one hand conditioning workers’ preferences depending on their age and on the other hand the requirements of organizational flexibility. The performances of research for three key aspects of retention have been introduced from the point of view of workers, such as: workers’ satisfaction, feeling intentions or taking decisions to quit and a need of employment stabilization. All results received and interpreted on a sample of generation Y people were compared to those which were gathered in case of people coming from generation X (born in the 60’ and 70’). The results indicated possible strategies of shaping human resources taking into account the ways of dealing with worker fluctuation.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Magdalena Bor - UBS Poland Service Centre w Krakowie
Magdalena Bor,,
-
Other language title versionsGenerational conditioning of workers’ retention in the context of organization flexibility
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages44-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfluktuacja i retencja pracowników, pokolenie Y, elastyczność organizacji
Keywords in Englishfluctuation and retention of employees, generation Y, organizational flexibility
Abstract in PolishW artykule poruszona została problematyka rotacji i retencji pracowników w kontekście z jednej strony uwarunkowań wiekowych pracowników, a z drugiej – wymagań elastyczności organizacyjnej. Przedstawiono w nim wyniki badań trzech kluczowych aspektów retencji z punktu widzenia postaw pracowników, jakimi są: zadowolenie pracowników, odczuwanie intencji odejścia lub podjęcie decyzji o odejściu oraz potrzeba stabilizacji zatrudnienia. Wszystkie wyniki uzyskane i zinterpretowane na próbie osób z pokolenia Y (urodzeni w latach 80. i 90.) porównano z tymi, które uzyskano w odniesieniu do osób ze starszego pokolenia X (urodzeni w latach 60. i 70.). Uzyskane wyniki badań wskazały na możliwe strategie kształtowania zasobów ludzkich, uwzględniające sposoby radzenia sobie z rotacją pracowników.
DOIDOI:10.15611/mf.2015.3.06
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33687/edition/30425/content
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?