Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce

Paweł Kliber

Abstract

In the article we attempt to analyse unemployment in regional labour markets in Poland. According to the well-known Okun's Law changes in unemployment are associated with changes in economic growth. We have examined whether the law is valid in the Polish regional labour markets. We have calculated Okun's coefficients in the regions of Poland provinces and then estimated these coefficient for the groups of regions using seemingly unrelated regressions (SUR) method, which allows to take account for common shocks. The results show that the later approach (grouping regions) gives a better estimate, because it includes the correlation of random shocks in different provinces. Following the work of Perman, Tavera (2005), the groups of regions with the same values of Okun's coefficients are treated as "clubs" of provinces with similar macroeconomic structure. Research have revealed the existence of two such clubs: one composed of regions in the western part of the country and the second one consisting of provinces from the eastern part of the Poland.
Autor Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber
- Katedra Ekonometrii
Inne wersje tytułuThe Okun's Law in the Regional Labour Markets in Poland
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Tom64
Nr1
Paginacja41-57
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimprawo Okuna, bezrobocie, polityka makroekonomiczna, wzrost regionalny
Słowa kluczowe w języku angielskimOkun’s law, unemployment, macroeconomic policy, regional grow
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę analizy bezrobocia na regionalnych rynkach pracy w Polsce. Zgodnie z dobrze znanym w ekonomii prawem Okuna, zmiany bezrobocia są związane ze zmianami tempa wzrostu gospodarczego. Sprawdzono, czy prawo to jest spełnione na regionalnych rynkach pracy. Wyznaczono współczynniki Okuna dla województw Polski, a następnie przeprowadzono analizę polegającą na grupowaniu województw w większe regiony, dla których współczynniki Okuna są jednakowe i estymacji metodą pozornie niezależnych regresji (ang. seemingly unrelated regressions, SUR). Wyniki pokazują, że metoda polegająca na łączeniu regionów daje lepsze oszacowania, ponieważ uwzględnia korelację szoków losowych w różnych województwach. Znalezione regiony o jednakowych wartościach współczynników Okuna, podobnie jak w pracy Perman, Tavera (2005) traktuje się jako "kluby" województw o podobnej strukturze makroekonomicznej. Badania wykazały istnienie dwóch takich klubów: złożonego z województw w zachodniej części kraju oraz klubu województw ze wschodniej części Polski.
URL https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/1/041-058
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-08-08)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?