Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce

Paweł Kliber

Abstract

In the article we attempt to analyse unemployment in regional labour markets in Poland. According to the well-known Okun's Law changes in unemployment are associated with changes in economic growth. We have examined whether the law is valid in the Polish regional labour markets. We have calculated Okun's coefficients in the regions of Poland provinces and then estimated these coefficient for the groups of regions using seemingly unrelated regressions (SUR) method, which allows to take account for common shocks. The results show that the later approach (grouping regions) gives a better estimate, because it includes the correlation of random shocks in different provinces. Following the work of Perman, Tavera (2005), the groups of regions with the same values of Okun's coefficients are treated as "clubs" of provinces with similar macroeconomic structure. Research have revealed the existence of two such clubs: one composed of regions in the western part of the country and the second one consisting of provinces from the eastern part of the Poland.
Author Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsThe Okun's Law in the Regional Labour Markets in Poland
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No1
Pages41-57
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishprawo Okuna, bezrobocie, polityka makroekonomiczna, wzrost regionalny
Keywords in EnglishOkun’s law, unemployment, macroeconomic policy, regional grow
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę analizy bezrobocia na regionalnych rynkach pracy w Polsce. Zgodnie z dobrze znanym w ekonomii prawem Okuna, zmiany bezrobocia są związane ze zmianami tempa wzrostu gospodarczego. Sprawdzono, czy prawo to jest spełnione na regionalnych rynkach pracy. Wyznaczono współczynniki Okuna dla województw Polski, a następnie przeprowadzono analizę polegającą na grupowaniu województw w większe regiony, dla których współczynniki Okuna są jednakowe i estymacji metodą pozornie niezależnych regresji (ang. seemingly unrelated regressions, SUR). Wyniki pokazują, że metoda polegająca na łączeniu regionów daje lepsze oszacowania, ponieważ uwzględnia korelację szoków losowych w różnych województwach. Znalezione regiony o jednakowych wartościach współczynników Okuna, podobnie jak w pracy Perman, Tavera (2005) traktuje się jako "kluby" województw o podobnej strukturze makroekonomicznej. Badania wykazały istnienie dwóch takich klubów: złożonego z województw w zachodniej części kraju oraz klubu województw ze wschodniej części Polski.
URL https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/1/041-058
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?