Czynniki ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz IT

Filip Nowacki

Abstract

Companies doing business with foreign entities are exposed in their international supply chains to a number of potential risks. Although, the scientific literature through conducted researches extracts many methods of supply chain risk management, it is important to review the factors that cause these risks. Company incurs much lower costs due to focusing on potential risk factors, rather than risk management, which has already occurred in the supply chain. Article analyzes the risk factors, focusing primarily on relational factors associated with collaboration in supply chains. Included is also the division of the factors on which company has direct influence or only indirect. The paper presents case of two companies that show very low risk in their operations. Although, these companies come from different industries, such as the furniture industry and IT, they both claim that they do not experience risk in their supply chains. Therefore the question is about the factors influencing this situation.
Author Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsRisk Factors in International Supply Chains - Example of Enterprises from Furniture and IT Industries
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2015
No3
Pages23-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishŁańcuch dostaw, Logistyka międzynarodowa, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w przedsiębiorstwie
Keywords in EnglishSupply chain, International logistics, Risk management, Enterprise risk
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi są narażone we własnych międzynarodowych łańcuchach dostaw na szereg potencjalnych ryzyk. Chociaż literatura naukowa dzięki prowadzonym badaniom wyodrębnia wiele metod zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, istotne jest dokonanie przeglądu czynników, które to ryzyko wywołują. Przedsiębiorstwo ponosi bowiem znacznie niższe koszty koncentrując się na potencjalnych czynnikach ryzyka, aniżeli zarządzaniu ryzykiem, które już się pojawiło w łańcuchu dostaw. Artykuł dokonuje analizy czynników ryzyka, skupiając się przede wszystkim na czynnikach relacyjnych związanych ze współpracą w łańcuchach dostaw. W pracy opisany zostaje również podział na czynniki, na które przedsiębiorstwo może oddziaływać bezpośrednio oraz, na które przedsiębiorstwo posiada wpływ wyłącznie pośredni. Artykuł prezentuje także przypadek dwóch przedsiębiorstw, które w prowadzonej działalności wykazują bardzo niski poziom ryzyka w łańcuchach dostaw. Pomimo że firmy te pochodzą z całkowicie odmiennych sektorów, jak branża meblarska oraz IT, można zauważyć między nimi pewne podobieństwa, które sprawiają, że obydwa przedsiębiorstwa twierdzą, że nie odczuwają ryzyka w swoich łańcuchach dostaw. Tym samym istotne jest jakie czynniki wpływają na taką sytuację.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?